आप्पांनी सईला विचारले की नचिकेतने तिच्या घरातून निघून जावे असे तिला वाटते का? सई काय म्हणेल?
शेअर
आलापची काळजी वाटल्याने त्याचा भाऊ त्याला शोधत जुईच्या घरी आला आहे. आम्हाला उत्सुकता आहे की जुई या प्रसंगाला कसे तोंड देईल.
शेअर
ऑलमोस्ट सुफळ संपूर्णमध्ये, सई नचिकेतला मराठी शिकवत असताना ती त्याला रोजलींनबद्दल खोटे का बोललास म्हणून विचारते. त्याला काय बोलावे हे कळत नाही.
शेअर
नचिकेतने आप्पांनी दिलेल्या शब्दाचा अर्थ शोधून काढला. आम्हाला आश्चर्य वाटते की हे त्याने कसे केले.
शेअर
सई नचिकेतला मराठी भाषा शिकवण्यासाठी तयार आहे. पण आप्पा या प्रस्तावाला मंजुरी देतील?
शेअर
अधिक लोड करा
सर्वाधिक

वाचले गेलेले